Archif Newyddion

Archif Newyddion 2020-2018

  
09.07.20 Sut i Gefnogi Plant wrth iddynt Ddychweld yn ol ir Ysgol

Cliciwch yma i lawr lwytho'r ddogfen


29.06.20 Disgyblion yn ôl yn yr ysgol

 

 • 290620-llun1-lrg
 • 290620-llun2-lrg

 


16.06.20 Daeth Angharad Tomos at ddisgyblion Blwyddyn 2.
 • 160620-llun-1-lrg
 • 160620-llun-2-lrg
 • 160620-llun-3-lrg
 • 160620-pic-collage-llanelltyd-lrg

 


16.06.20
 • 160620-tangerins-ac-afalau-lrg
 • 160620-tangerins-ac-afalau-lrg
 • 160620-tangerins-ac-afalau-sm
 • 160620-tangerins-ac-afalau-lrg
 • 160620-safle-friog
 • 160620-poster1-lrg
 • 160620-poster2-lrg
 • 160620-poster3-lrg
 • 160620-poster4-lrg
 • 160620-poster5-lrg
 • 160620-poster6-lrg
 • 160620-poster7-lrg

 

 


21.05.20 Gwasanaeth Newydd Awen Meirion

Gwasanaeth Newydd Awen MeirionCliciwch yma am fwy o wybodaeth

 


04.05.20 Therapi darllen

Golchi DwyloTherapi darllen gyda Mr Hattle a Herbie y ci.

 


01.05.20 Paid Cyffwrdd Dwêd

Golchi DwyloCyflwyniad Paid Cyffwrdd Dwêd. Don’t Touch Tell presentation.

 


01.05.20 Masnach Deg

Golchi DwyloDiolch i Mr Martin Stott o Co-Op am roi cyflwyniad a’r fasnach deg, diolch hefyd am y nwyddau masnach deg. Thank you Mr Martin Stott for giving a presentation on fair trade and thank you for the fair trade products.

 


01.05.20 NSPCC

Golchi DwyloCyflwyniad NSPCC. NSPCC presentation.

 


01.05.20 Merlota

Merlota wythnosol ym Mwlchgwyn. Weekly horse riding at Bwlcghwyn.

 • 010520-merlota
 • 010520-merlota-2
 • 010520-merlota-3

 


01.05.20 Mr Hattle achub mynydd

Golchi DwyloMr Hattle wedi dod i siarad am achub mynydd. Mr Hattle’s presentation on mountain rescue.

 


01.05.20 Agor y Llyfr

Golchi DwyloAgor y Llyfr

 


01.05.20 Cystadleuaeth cynllunio poster

Golchi DwyloCystadleuaeth cynllunio poster bocs bwyd iach. Diolch i Mrs Laura Bugby am drefnu a diolch i’r siopau lleol am roi’r gwobrau.

 


01.05.20 Gwŷl Dewi

Golchi DwyloGwasanaeth Gwŷl Dewi.

 


 

30.04.20 Gwaith Peintio heb baent

Golchi DwyloGwaith Celf Blwyddyn 7 – Peintio heb baent

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


28.04.20 Golchi Dwylo

Golchi DwyloDyma ni yn dysgu golchi ein dwylo yn gywir.


28.04.20 Offer newydd yn yr ardal tu allan

Offer newydd yn yr ardal tu allanRydym wedi cael offer newydd yn yr ardal tu allan. Rydym wedi troi y cwt yn filfeddygfa i ofalu am yr anifeiliaid.


28.04.20 Bwydydd iach

Bwydydd iachCawsom wobr o fwydydd iach i gaffi'r dosbarth gan Mrs Laura Bugby yn dilyn creu posteri bwyta'n iach.


28.04.20 Benji y bochdew

Benji y bochdewDaeth Miss Roberts a Benji y bochdew i'r ysgol i'n dysgu sut i ofalu am anifeiliaid anwes.


28.04.20 Dŵr

DwrCawsom hwyl yn ceisio datrys problem sut i symud dŵr o un lle i'r llall heb golli diferyn.


28.04.20 Gwaith celf ar y thema mor a mynydd

Gwaith celf ar y thema mor a mynyddDyma ein gwaith celf ar y thema mor a mynydd. Mi oedd rhai o aelodau yr urdd am gystadlu yn yr eisteddfod gyda'r gwaith yma. Gobeithio daw cyfle arall i wneud hyn yn y dyfodol.


28.04.20 Cynllunio a creu car i Strempan

QR CodeDyma ddisgyblion Blwyddyn 2 yn esbonio sut aethant ati i gynllunio a creu car i Strempan.

Cliciwch yma i weld y fideo


28.04.20 Gwaith Celf

Gwaith CelfGwaith Blwyddyn 9 TGAU - Celf - Jennifer Collier

Gwaith Celf - Peintio efo Coffi - Blwyddyn 7

Gwaith Celf - Peintio efo Coffi 7 Cader

Gwaith Celf - Peintio efo Coffi Blwyddyn 8 Aran

Gwaith Celf - Peintio efo coffi Blwyddyn 8 Cader


13.11.19 Plant Mewn Angen

Cyngerdd yr UrddDiwrnod di-wisg ysgol 15/11/19 - Cliciwch yma i weld mwy


26.09.19 Dyddiadau 2019- 2020 yr Ysgol

Cyngerdd yr UrddCliciwch yma i weld y Dyddiadur


<
16.05.19 Cyngerdd yr Urdd

Cyngerdd yr UrddCyngerdd yr Urdd – 21/05/19 - Cliciwch yma i weld mwy

 

 

 


29.03.19 Amserlen Blwyddyn 11: 06/05/19 – 18/06/19

AnniAmserlen Blwyddyn 11: 06/05/19 – 18/06/19 - Cliciwch yma i weld mwy


29.03.19 Amserlen Adolygu Blwyddyn 11 Gwyliau’r Pasg

AnniAmserlen Adolygu Blwyddyn 11 Gwyliau’r Pasg - Cliciwch yma i weld mwy


29.03.19 Amserlen Adolygu Blwyddyn 11

AnniAmserlen Adolygu Blwyddyn 11 - Cliciwch yma i weld mwy


27.03.19 Llyfryn Gwybodaeth Dewisiadau Blwyddyn 9

AnniLlyfryn Gwybodaeth Dewisiadau Blwyddyn 9 - Cliciwch yma i weld mwy


21.02.19 Cyngherddau Dydd Gwyl Dewi 2019

Gwyl DewiSafle Dinas Mawddwy - cliciwch yma

Safle Dolgellau - cliciwch yma

Safle Llanelltyd - cliciwch yma

Safle Rhydymain - cliciwch yma

Safle'r Friog - cliciwch yma


12.02.19 Dyddiadau a Gwybodaeth Allweddol

Anni Dyddiadau a Gwybodaeth Allweddol - Cliciwch yma i weld mwy


09.01.19 Codi cyfanswm gwych

Anni Diolch am godi'r cyfanswm gwych o £738.85 - Cliciwch yma i weld mwy


21.11.18 Arlunydd Lleol

imageMae Blwyddyn 10 wedi bod yn hynod ffodus i gael arlunydd lleol, Tyr Pinder, i ddod i'r ysgol i rhoi rhai gwersi lluniadu bywyd. Dechreuon nhw drwy ddefnyddio amrywiaeth o gyfryngau i gynhyrchu ffurfiau corff sylfaenol iawn i chwilio am dôn a defnyddwyd pastelau o wahanol liwiau i ddangos hyn. Maent wedi cael y cyfle i dynnu llun o fywyd a datblygu eu sgiliau dros y 3 wythnos. Bydd eu gwaith yn cael ei arddangos yn Celf Aran Arts, Ty Siamas, Dolgellau trwy gydol mis Ionawr felly gwnewch yn siwr eich bod yn dod i mewn i weld beth maent wedi ei gyflawni.

image


05.11.18 Sioe Anni

Anni Yn Neuadd y Brif Safle Rhagfyr 11eg, 12fed, 13eg - Cliciwch yma i weld mwy


06.09.18 Dyddiadau 2018- 2019 yr Ysgol

imageCliciwch yma i weld y Dyddiadur


20.07.18 Safle Dinas Mawddwy

imageProsiect Polineiddio, Prosiect Cysawd yr Haul, Ymweliadau a mwy - cliciwch yma


20.07.18 Safle Rhydymain

imageClwb Cybi, Cyswllt Gyda'r Gymuned, Y Cyngor Ysgol a mwy - cliciwch yma


13.07.18 Gwaith Clai Blwyddyn 8

imageGwaith celf mewn clai gan ddisgyblion Blwyddyn 8 - cliciwch yma i weld y lluniau


06.07.18 Calendr Haf 2018

imageCliciwch yma i weld y calendar


05.07.18 Gweithdy Cerdd

imageGweithdy Cerdd Ysgol Bro Idris 2018 - cliciwch yma i weld y lluniau


06.06.18 Llwyddiannau Bro Idris - Eisteddfod yr Urdd 2018

imageLlongyfarchiadau i Lois ar ennill y 3ydd wobr yng ngystadleuaeth unawd Blynyddoedd 7-9. Gwych. Hwiangerdd Americanaidd oedd y gân

imageCriw o fechgyn Blwyddyn 7 a fu'n Llefaru Y Ras Geir. Da iawn chi hogia.

imageChwalu muriau Jerico oedd y gan 'roedd Parti Merched Blynyddoedd 7 - 9 yn ei ganu yn eu cystadleuaeth hwy. Da iawn chi ferched

imageOwen Watkin Jones - llefaru Blwyddyn 2 ac Iau Y Sioe - Perfformiad gwych.

imageCôr Blwyddyn 6 ac iau. Bu'r Côr yn canu ar Lwyfan yr Eisteddfod. Datganiad graenus a safonol meddai'r Beirniaid.

imageParti Dawnsio Gwerin Blwyddyn 6 ac Iau. Da iawn chi.

imageBu Glain yn brysur coginio pizza yng ngystadleuaeth cogurdd. Pizza blasus iawn Glain.

Gwobrau Clef

 • 060618-newyddion-h-1
 • 060618-newyddion-h-2
 • 060618-newyddion-h-3
 • 060618-newyddion-h-4
 • 060618-newyddion-h-5
 • 060618-newyddion-h-6
 • 060618-newyddion-h-7
 • 060618-newyddion-h-8
 • 060618-newyddion-h-9