Archif Newyddion 2020-2021

Rydych yma:  Archif Newyddion > 2020-2021
05.03.21 Enillwyr y Raffl

Dyma Tomos ac Amelia Warne, enillwyr y raffl gyda'r gwobr megis Ipad

 

 • 050321-tomos-ac-amelia

05.03.21 DIOLCH YN FAWR
 • 050321-diolch

 


02.03.21 Dathlu Dydd Gwyl Dewi 2021

 

 • 020321-1
 • 020321-2
 • 020321-3
 • 020321-1
  Adnabod Cymru ar y map a thrafod hoff le yng Nghymru, gwneud Cennin Pedr hefo deunyddiau ailgylch, lliwio baner Cymru.
 • 020321-2
  Canu Hen Wlad fy Nhadau
 • 020321-3
  Dathlu Gwyl Dewi

 


12.02.21 CYFARWYDDIADAU DIOGELWCH AR-LEIN I RIENI

Cododd defnydd y rhyngrwyd yn y DU i’r lefelau uchaf erioed yn ystod y cyfnod clo!

CYNGOR I RIENI...
✔ Gofynnwch i’ch plant am beth maen nhw’n wybod am ddiogelwch ar-lein a thrafodwch agweddau cadarnhaol a
negyddol o fod ar-lein.
✔ Gofynnwch iddyn nhw am gyngor a gwnewch amser i ddysgu a deall beth maen nhw’n wybod.
✔ Cymerwch reolaeth dros Reolaeth Rhieni! Gall hyn amrywio o ddyfais i ddyfais ac o ap i ap.
✔ Gwnewch yn siwr eich bod yn deall na ddylent rannu gwybodaeth bersonol fel eu rhif ôn neu gyfeiriad e-bost.
✔ Eglurwch y gall pobl ddweud celwydd am bwy ydynt ar-lein – dylent siarad â rindiau a theulu yn unig.

Darllen fwy cyfarwyddiadau diogelwch ar’ lein i rieni yma


09.02.21 At sylw disgyblion Ysgol Uwchradd Bro Idris, sydd yn cael brechiad/au ddydd lau, 11.02.2021.
 • Mae angen cyrraedd am eich brechiad/au ar yr amser a ddynodir i chi - dim cynt a dim hwyrach os gwelwch yn dda.
 • Oherwydd canllawiau asesiad risg a wnaiff bob rhiant/gwarcheidwaid sydd a phlant/plentyn yn dod am eu brechiad/au i'r ysgol sicrhau bod oedolyn cyfrifol yn dod a fo/hi i'r sesiwn ac yn ei hebrwng adra wedyn os gwelwch yn dda.
 • Gweler isod - ni ddylai unrhyw un fynychu'r sesiwn os oes unrhyw un o'r symptomau ar y rhestr ganddynt ar y diwrnod.

  Twymyn

  Peswch Sych (parhaus)

  Anosmia (diffyg arogl neu bias)

Os hoffech ragor o wybodaeth ffoniwch 03000 853 472 or 07973 473 162


18.12.20 2020 Casgliad Banc Bwyd
 • 181220-banc-bwyd-1
 • 181220-banc-bwyd-2
 • 181220-banc-bwyd-3

04.12.20 Disgyblion yr ysgol yn cyflwyno staff Ysbyty Dolgellau gyda dros 350 o addurniadau Nadoligaidd.

Disgyblion yr ysgol yn cyflwyno staff Ysbyty Dolgellau gyda dros 350 o addurniadau Nadoligaidd. Mae pob un disgybl oed cynradd wedi tynnu llun cyfarchion Nadoligaidd a’i lamineiddio er mwyn iddynt fod yn ddiogel i roi fyny yn yr ysbyty.

 • 041220-ysbyty