Ysgol

Polisïau


Polisi Asesu Ysgol Bro Idris - cliciwch yma

Polisi Diogelu Plant - cliciwch yma

Polisi ABCh - cliciwch yma

Polisi Addysg Rhyw a Pherthnasedd - cliciwch yma

Polisi Anghenion Dysgu Ychwanegol - cliciwch yma

Polisi Atal Radicaleiddio - cliciwch yma

Polisi Ymddygiad a Lles - cliciwch yma

Polisi GwrthFwlio - cliciwch yma

POLISI ADDYSG BERSONOL A CHYMDEITHASOL - cliciwch yma

Polisi y Cyfnod Sylfaen - cliciwch yma

Polisi Goresgyn Tangyflawni - cliciwch yma

Darparu ar gyfer disgyblion ag anghenion dysgu dwys,cymhleth ac/neu/benodol (anghenion addysgol arbennig) - cliciwch yma

POLISI ADDYSG BYWYD A PHERTHNASOEDD YSGOL BRO IDRIS - cliciwch yma

Darparu ar gyfer disgyblion mwy galluog a thalentog - cliciwch yma

Polisi Gofal Iechyd Cyngor Sir Gwynedd a Chyngor Sir Ynys Môn - cliciwch yma

Polisi Delio gyda Chwynion - cliciwch yma

Polisi Cydraddoldeb - cliciwch yma

Supervision and the duty of care Policy (Saesneg yn unig) - cliciwch yma

Plant yn Baeddu – Canllawiau Ar Gyfer Ysgolion - cliciwch yma

Gwynedd County Council and Isle of Anglesey County Council Healthcare Policy (Saesneg yn unig)- cliciwch yma

Child Soiling – guidelines for schools (Saesneg yn unig) - cliciwch yma

 

Er Gwybodaeth - cliciwch yma