Disgyblion

Llais y Disgybl


  • 021020-llun1-lrg
    Prif Swyddogion Ysgol Bro Idris - Steven Cartwright a Gweltaz Davalan
    Dirprwy Swyddogion Ysgol Bro Idris - Lara Marsh-Jones, Ellis Rogers a Lowri Parry

Prif Swyddogion Ysgol Bro Idris:
Steven Cartwright a Gweltaz Davalan
Dirprwy Swyddogion Ysgol Bro Idris:
Lara Marsh-Jones, Ellis Rogers a Lowri Parry

Swyddogion y Cyngor Iaith:
Hannah Townsend, Huw Jarman a Gwenno Edwards

Swyddogion y Cyngor Eco:
Cerys Brown, Zac Symmonds a Glain Jenkins

Swyddogion y Cyngor Iechyd a Lles:
Becky Thomas, Gruff Llywelyn a Ffion Gittins

 Swyddogion Llywodraethol:
Floyd Clackson a Steven Cartwright