Staff

Pwy di Pwy 

Mrs Jano Owen - Pennaeth Strategol Ysgol Bro Idris
Mr Gareth Roberts - Dirprwy Bennaeth Ysgol Bro Idris / Prif Swyddog Dynodedig Amddiffyn Plant Ysgol Bro Idris
Miss Melanie Cooper – Pennaeth Cynorthwyol Ffês 3 (Blwyddyn 9-11)
Mr Steffan Rhys Nutting - Pennaeth Cynorthwyol Ffês 2 (Blwyddyn 5-8)
Ms Nia Wyn Thomas - Pennaeth Cynorthwyol Ffês 1 (Meithrin-Blwyddyn 4)
Mrs Llinos Hughes - Cydlynydd ADY

Mr Einion ab Llyr Edwards - Pennaeth Safle Cynorthwyol /Athro CA2(Safle Llanelltyd)
Miss Sioned Evans - Athrawes CS
Mrs Sioned Jones - Pennaeth Safle Cynorthwyo/Athrawes CS (Safle Y Friog)
Miss Elin Gapper - Athrawes CA2
Mrs Nia Roberts - Pennaeth Safle Cynorthwyo/Athrawes /Athrawes Bl.5+6 (Safle Dolgellau)
Miss Sioned Hawys Parry – Athrawes Dros Dro CA2
Mr Dylan Williams - Athro CA2
Mrs Sharon Rowlands - Athrawes CA2
Mrs Teleri Jones - Athrawes Blwyddyn 1 a 2
Miss Mauriese Jones - Athrawes Derbyn a Blwyddyn 1
Miss Gwernan John - Athrawes Meithrin a Derbyn
Mrs Elliw Saunders - Pennaeth Safle Cynorthwyol/Athrawes CS (Safle Rhyd-y-main)
Miss Gwen Prys – Athrawes CA2
Miss Heledd Glyn - Pennaeth Safle Cynorthwyol/Athrawes CA2 (Safle Dinas Mawddwy) 3 diwrnod
Mrs Heulwen Rowlands - Pennaeth Safle Cynorthwyol – 2 ddiwrnod/ Athrawes CS
Mrs Ceri Larking – Athrawes CA2 – 2 ddiwrnod
Miss Grace Lane – Athrawes Dros Dro
Mrs Menna Davies – Athrawes CPA
Miss Amy Cairns – Athrawes Dros dro

Mrs Lowri Owain - Pennaeth Maes Dysgu a Phrofiad Iaith, Llythrennedd – Cymraeg
Mrs Delyth Medi Jones - Athrawes Cymraeg a Chydlynydd Iaith
Mrs Harley Cross - Pennaeth Maes Dysgu a Phrofiad Iaith,Llythrennedd – Saesneg
Miss Hana W Williams – Athrawes Saesneg / Iaith
Miss Glesni Evans – Athrawes Dros Dro
Mrs Jaspa Wynne-Williams - Athrawes Iaith
Mrs Elen ap Gwilym – Athrawes Ffrangeg Rhan Amser
Mr Owain Glyn Jones - Pennaeth Maes Dysgu a Phrofiad Mathemateg
Mrs Catrin Jarrett - Athrawes Mathemateg
Miss Ffion P Jones – Athrawes Mathemateg o dan Hyfforddiant
Mr Cellan Lewis - Pennaeth Maes Dysgu a Phrofiad Gwyddoniaeth a Thechnoleg
Miss Ruth Jones - Athrawes Cemeg
Mr Meilir Williams - Athro Ffiseg
Miss Glain Roberts - Athrawes Dylunio a Thechnoleg
Mrs Angharad Davies - Athrawes Dylunio a Thechnoleg
Mr Carl Williams - Pennaeth Maes Dysgu a Phrofiad Iechyd a Lles/ Pennaeth Maes Dysgu a Phrofiad Mynegiannol
Miss Melanie Cooper - Athrawes Cerddoriaeth
Mrs Jane Lloyd - Athrawes Celf a Dylunio
Miss Ashleigh Cornes – Pennaeth Maes Dysgu a Phrofiad Dyniaethau
Mr Gruffydd Evans – Athro Hanes
Mr Eon Williams - Swyddog Datblygu Rygbi

Miss Nia Davies - Anogwr Dysgu Ffês 2 (Blwyddyn 5-8)
Mrs Awel Davies - Anogwr Dysgu Ffês 3(Blwyddyn 9-11)
Mr Riki Rowlands – Swyddog Cynhwysiad

Mrs Helen Evans – Cymhorthydd Lefel 3 Cyfnod Sylfaen (Safle Dolgellau)
Mrs Anthea Evans - Cymhorthydd Lefel 3 Cyfnod Sylfaen (Safle Dolgellau)
Miss Meinir Roberts – Cymhorthydd Cyfnod Sylfaen (Safle Llanelltyd)
Mrs Shan Humphreys - Cymhorthydd Cyfnod Sylfaen (0.5) (Safle Y Friog)

Mrs Eleri Puw - Cymhorthydd Cefnogi Dysgu Lefel 3
Mrs Lora W. Rayfield - Cymhorthydd Cefnogi Dysgu Lefel 3
Miss Catrin Ifan - Cymhorthydd Cefnogi Dysgu Lefel 3
Mrs Sarah Jones - Cymhorthydd Cefnogi Dysgu Lefel 3
Miss Ceri W Walton – Cymhorthydd Cefnogi Dysgu Lefel 3
Mrs Olga Malone - Cymhorthydd Cefnogi Dysgu ADY
Mrs Sharon G. Jones - Cymhorthydd Cefnogi Dysgu ADY
Mrs Ann Jones - Cymhorthydd Cefnogi Dysgu ADY
Miss Gwenan Jones - Cymhorthydd Cefnogi Dysgu ADY
Mrs Sarah Evans - Cymhorthydd Cefnogi Dysgu ADY
Miss Jonnet Jones - Cymhorthydd Cefnogi Dysgu ADY
Mrs Lisa M Jones - Cymhorthydd Cefnogi Dysgu ADY
Mrs Gwenan M Owen - Cymhorthydd Cefnogi Dysgu ADY
Mrs Janet Griffiths - Cymhorthydd Cefnogi Dysgu ADY
Mrs Shan Humphreys - Cymhorthydd Cefnogi Dysgu ADY (0.5)
Miss Chloe Cordwell – Cymhorthydd Cefnogi Dysgu ADY
Mrs Gwyneth Micah-Llywelyn – Cymhorthydd Cefnogi Dysgu ADY Dros Dro

Miss Eirian Roderick Hoyle – Rheolwr Busnes a Chyllid
Miss Rhian Lloyd – Swyddog Gweinyddol
Mrs Bernadette Beddall – Swyddog Gweinyddol a Swyddog Arholiadau Cynorthwyol

Mrs Cynthia Thompson - Derbynnydd a Thechnegydd Adnoddau
Mrs Sian Pugh - Derbynnydd a Thechnegydd Adnoddau
Mr Rhys Williams - Technegydd Systemau TGCh
Mrs Ifanwy Jones - Technegydd Labordai ac Adnoddau
Mr Guy Groves – Gofalwr