Staff

Pwy di Pwy 

Mrs Jano Owen - Pennaeth Strategol Ysgol Bro Idris / Prif Swyddog Dynodedig Amddiffyn Plant Ysgol Bro Idris
Miss Melanie Cooper - Dirprwy Bennaeth Ysgol Bro Idris
Swydd Wag – Pennaeth Cynorthwyol Ffês 3 (Blwyddyn 9-11)
Swydd Wag - Pennaeth Cynorthwyol Ffês 2 (Blwyddyn 5-8)
Mr Iestyn D Jones - Pennaeth Cynorthwyol Ffês 1 (Meithrin-Blwyddyn 4)
Mrs Llinos Hughes - Cydlynydd ADY

Mr Einion ab Llyr Edwards - Pennaeth Safle Cynorthwyol /Athro CA2(Safle Llanelltyd)
Miss Sioned Evans - Athrawes CS
Mrs Sioned Jones - Pennaeth Safle Cynorthwyo/Athrawes CS (Safle Y Friog)
Miss Elin Gapper - Athrawes CA2
Mrs Nia Roberts - Pennaeth Safle Cynorthwyo/Athrawes /Athrawes Bl.5+6 (Safle Dolgellau)
Miss Sioned Hawys Parry – Athrawes CA2
Mr Dylan Williams - Athro CA2
Mrs Sharon Rowlands - Athrawes CA2
Mrs Teleri Jones - Athrawes CS
Mrs Mauriese Morris - Athrawes CS
Miss Gwernan John - Athrawes CS
Mrs Elliw Saunders - Pennaeth Safle Cynorthwyol/Athrawes CS (Safle Rhyd-y-main)
Miss Gwen Prys – Athrawes CA2
Miss Heledd Glyn - Pennaeth Safle Cynorthwyol/Athrawes CA2 (Safle Dinas Mawddwy) 3 diwrnod
Mrs Heulwen Rowlands - Pennaeth Safle Cynorthwyol – 2 ddiwrnod/ Athrawes CS
Mrs Ceri Larkin – Athrawes CA2 – 2 ddiwrnod
Mrs Menna Davies – Athrawes CPA
Miss Mared Rh Jones – Athrawes CPA

Mrs Lowri Owain - Pennaeth Maes Dysgu a Phrofiad Iaith, Llythrennedd – Cymraeg
Miss Casha G Edwards - Athrawes Cymraeg
Mrs Harley Cross - Pennaeth Maes Dysgu a Phrofiad Iaith,Llythrennedd – Saesneg
Miss Hana W Williams – Athrawes Saesneg / Iaith
Mrs Jaspa Wynne-Williams - Athrawes Iaith
Mr Owain Glyn Jones - Pennaeth Maes Dysgu a Phrofiad Mathemateg
Mrs Catrin Jarrett - Athrawes Mathemateg
Mrs Lisa Smallwood - Addysg Grefyddol
Mr Cellan Lewis - Pennaeth Maes Dysgu a Phrofiad Gwyddoniaeth a Thechnoleg
Miss Ruth Jones - Athrawes Cemeg Rhan Amser
Mr Meilir Williams - Athro Ffiseg
Miss Glain Roberts - Athrawes Dylunio a Thechnoleg
Mrs Angharad Davies - Athrawes Dylunio a Thechnoleg
Mr Hari E Jones – Athro dros dro
Mr Carl Williams - Pennaeth Maes Dysgu a Phrofiad Iechyd a Lles/ Pennaeth Maes Dysgu a Phrofiad Mynegiannol
Miss Melanie Cooper - Athrawes Cerddoriaeth
Mrs Jane Lloyd - Athrawes Celf a Dylunio
Miss Ashleigh Cornes – Pennaeth Maes Dysgu a Phrofiad Dyniaethau
Mr Gruffydd Evans – Athro Hanes
Mr Eon Williams - Swyddog Datblygu Rygbi
Mrs Nia Roberts - Cydlynydd Iaith

Miss Heledd M Jones - Anogwr Dysgu Ffês 1 (Blwyddyn 3-4), Ffês 2 (Blwyddyn 5-8)
Mrs Awel Davies - Anogwr Dysgu Ffês 3 (Blwyddyn 9-11)
Mr Riki Rowlands - Swyddog Cynhwysiad

Miss Chloe Cordwell – Cymhorthydd Lefel 3 Cyfnod Sylfaen (Safle Dolgellau)
Mrs Anthea Evans - Cymhorthydd Lefel 3 Cyfnod Sylfaen (Safle Dolgellau)
Miss Meinir Roberts – Cymhorthydd Cyfnod Sylfaen (Safle Llanelltyd)
Mrs Shan Humphreys - Cymhorthydd Cyfnod Sylfaen (0.5) (Safle Y Friog)

Mrs Eleri LL Puw - Cymhorthydd Cefnogi Dysgu Lefel 3
Mrs Lora W. Rayfield - Cymhorthydd Cefnogi Dysgu Lefel 3
Miss Catrin Ifan - Cymhorthydd Cefnogi Dysgu Lefel 3
Mrs Sarah Jones - Cymhorthydd Cefnogi Dysgu Lefel 3 Rhan Amser
Mrs Elen Haf Jones - Cymhorthydd Cefnogi Dysgu Lefel 3
Mrs Sharon G. Jones - Cymhorthydd Cefnogi Dysgu ADY
Mrs Ann Jones - Cymhorthydd Cefnogi Dysgu ADY
Miss Gwenan Jones - Cymhorthydd Cefnogi Dysgu ADY
Mrs Sarah Evans - Cymhorthydd Cefnogi Dysgu ADY
Miss Jonnet Jones - Cymhorthydd Cefnogi Dysgu ADY
Mrs Lucy Phasey - Cymhorthydd Cefnogi Dysgu ADY
Mrs Gwenan M Owen - Cymhorthydd Cefnogi Dysgu ADY Rhan Amser
Mrs Janet Griffiths - Cymhorthydd Cefnogi Dysgu ADY
Mrs Shan Humphreys - Cymhorthydd Cefnogi Dysgu ADY (0.5)
Mrs Gwyneth Micah-Llywelyn – Cymhorthydd Cefnogi Dysgu ADY Dros Dro Rhan Amser
Miss Elin Thomas – Cymhorthydd Cefnogi Dysgu ADY o dan Hyfforddiant
Miss Lisa Williams – Cymhorthydd Cefnogi Dysgu ADY
Mrs Esyllt W Richards – Cymhorthydd Cefnogi Dysgu ADY
Miss Nina M Rayfield – Cymhorthydd Cefnogi Dysgu ADY
Miss Mabli Trappe – Cymhorthydd Cefnogi Dysgu ADY Rhan Amser

Miss Eirian Roderick Hoyle – Rheolwr Busnes a Chyllid
Miss Rhian Lloyd – Swyddog Gweinyddol
Mrs Gwenan M Roberts – Swyddog Gweinyddol a Swyddog Arholiadau Cynorthwyol

Mrs Sian W Jones - Derbynnydd a Thechnegydd Adnoddau
Mr Rhys Williams - Technegydd Systemau TGCh
Mrs Ifanwy Jones - Technegydd Labordai ac Adnoddau
Mr Guy Groves – Gofalwr