Archif Newyddion 2019-2020

Rydych yma:  Archif Newyddion > 2019-2020
09.07.20 Sut i Gefnogi Plant wrth iddynt Ddychweld yn ol ir Ysgol

Cliciwch yma i lawr lwytho'r ddogfen


29.06.20 Disgyblion yn ôl yn yr ysgol

 

 • 290620-llun1-lrg
 • 290620-llun2-lrg

 


16.06.20 Daeth Angharad Tomos at ddisgyblion Blwyddyn 2.
 • 160620-llun-1-lrg
 • 160620-llun-2-lrg
 • 160620-llun-3-lrg
 • 160620-pic-collage-llanelltyd-lrg

 


16.06.20
 • 160620-tangerins-ac-afalau-lrg
 • 160620-tangerins-ac-afalau-lrg
 • 160620-tangerins-ac-afalau-sm
 • 160620-tangerins-ac-afalau-lrg
 • 160620-safle-friog
 • 160620-poster1-lrg
 • 160620-poster2-lrg
 • 160620-poster3-lrg
 • 160620-poster4-lrg
 • 160620-poster5-lrg
 • 160620-poster6-lrg
 • 160620-poster7-lrg

 

 


21.05.20 Gwasanaeth Newydd Awen Meirion

Gwasanaeth Newydd Awen MeirionCliciwch yma am fwy o wybodaeth

 


04.05.20 Therapi darllen

Golchi DwyloTherapi darllen gyda Mr Hattle a Herbie y ci.

 


01.05.20 Paid Cyffwrdd Dwêd

Golchi DwyloCyflwyniad Paid Cyffwrdd Dwêd. Don’t Touch Tell presentation.

 


01.05.20 Masnach Deg

Golchi DwyloDiolch i Mr Martin Stott o Co-Op am roi cyflwyniad a’r fasnach deg, diolch hefyd am y nwyddau masnach deg. Thank you Mr Martin Stott for giving a presentation on fair trade and thank you for the fair trade products.

 


01.05.20 NSPCC

Golchi DwyloCyflwyniad NSPCC. NSPCC presentation.

 


01.05.20 Merlota

Merlota wythnosol ym Mwlchgwyn. Weekly horse riding at Bwlcghwyn.

 • 010520-merlota
 • 010520-merlota-2
 • 010520-merlota-3

 


01.05.20 Mr Hattle achub mynydd

Golchi DwyloMr Hattle wedi dod i siarad am achub mynydd. Mr Hattle’s presentation on mountain rescue.

 


01.05.20 Agor y Llyfr

Golchi DwyloAgor y Llyfr

 


01.05.20 Cystadleuaeth cynllunio poster

Golchi DwyloCystadleuaeth cynllunio poster bocs bwyd iach. Diolch i Mrs Laura Bugby am drefnu a diolch i’r siopau lleol am roi’r gwobrau.

 


01.05.20 Gwŷl Dewi

Golchi DwyloGwasanaeth Gwŷl Dewi.

 


 

30.04.20 Gwaith Peintio heb baent

Golchi DwyloGwaith Celf Blwyddyn 7 – Peintio heb baent

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


28.04.20 Golchi Dwylo

Golchi DwyloDyma ni yn dysgu golchi ein dwylo yn gywir.


28.04.20 Offer newydd yn yr ardal tu allan

Offer newydd yn yr ardal tu allanRydym wedi cael offer newydd yn yr ardal tu allan. Rydym wedi troi y cwt yn filfeddygfa i ofalu am yr anifeiliaid.


28.04.20 Bwydydd iach

Bwydydd iachCawsom wobr o fwydydd iach i gaffi'r dosbarth gan Mrs Laura Bugby yn dilyn creu posteri bwyta'n iach.


28.04.20 Benji y bochdew

Benji y bochdewDaeth Miss Roberts a Benji y bochdew i'r ysgol i'n dysgu sut i ofalu am anifeiliaid anwes.


28.04.20 Dŵr

DwrCawsom hwyl yn ceisio datrys problem sut i symud dŵr o un lle i'r llall heb golli diferyn.


28.04.20 Gwaith celf ar y thema mor a mynydd

Gwaith celf ar y thema mor a mynyddDyma ein gwaith celf ar y thema mor a mynydd. Mi oedd rhai o aelodau yr urdd am gystadlu yn yr eisteddfod gyda'r gwaith yma. Gobeithio daw cyfle arall i wneud hyn yn y dyfodol.


28.04.20 Cynllunio a creu car i Strempan

QR CodeDyma ddisgyblion Blwyddyn 2 yn esbonio sut aethant ati i gynllunio a creu car i Strempan.

Cliciwch yma i weld y fideo


28.04.20 Gwaith Celf

Gwaith CelfGwaith Blwyddyn 9 TGAU - Celf - Jennifer Collier

Gwaith Celf - Peintio efo Coffi - Blwyddyn 7

Gwaith Celf - Peintio efo Coffi 7 Cader

Gwaith Celf - Peintio efo Coffi Blwyddyn 8 Aran

Gwaith Celf - Peintio efo coffi Blwyddyn 8 Cader


13.11.19 Plant Mewn Angen

Cyngerdd yr UrddDiwrnod di-wisg ysgol 15/11/19 - Cliciwch yma i weld mwy


26.09.19 Dyddiadau 2019- 2020 yr Ysgol

Cyngerdd yr UrddCliciwch yma i weld y Dyddiadur