Ysgol

Tymhorau


2 Medi 2019 - Diwrnod dan Reolaeth Ysgol
4 Diwrnod Hyfforddiant

Hydref 2019

  • Dechrau: 2 Medi 2019
  • Hanner tymor: 28 Hydref – 1 Tachwedd 2019
  • Gorffen: 20 Rhagfyr 2019

Gwanwyn 2020

  • Dechrau: 6 Ionawr 2020
  • Hanner tymor: 17 - 21 Chwefror 2020
  • Gorffen: 3 Ebrill 2020

Haf 2020

  • 20 Ebrill 2020
  • Calan Mai (Gŵyl banc): 8 Mai 2020
  • Hanner tymor: 25 - 29 Mai 2020
  • Gorffen: 20 Gorffennaf 2020