Archif Newyddion 2017-2018

Rydych yma:  Archif Newyddion > 2017-2018
20.07.18 Safle Dinas Mawddwy

imageProsiect Polineiddio, Prosiect Cysawd yr Haul, Ymweliadau a mwy - cliciwch yma


20.07.18 Safle Rhydymain

imageClwb Cybi, Cyswllt Gyda'r Gymuned, Y Cyngor Ysgol a mwy - cliciwch yma


13.07.18 Gwaith Clai Blwyddyn 8

imageGwaith celf mewn clai gan ddisgyblion Blwyddyn 8 - cliciwch yma i weld y lluniau


06.07.18 Calendr Haf 2018

imageCliciwch yma i weld y calendar


05.07.18 Gweithdy Cerdd

imageGweithdy Cerdd Ysgol Bro Idris 2018 - cliciwch yma i weld y lluniau


06.06.18 Llwyddiannau Bro Idris - Eisteddfod yr Urdd 2018

imageLlongyfarchiadau i Lois ar ennill y 3ydd wobr yng ngystadleuaeth unawd Blynyddoedd 7-9. Gwych. Hwiangerdd Americanaidd oedd y gân

imageCriw o fechgyn Blwyddyn 7 a fu'n Llefaru Y Ras Geir. Da iawn chi hogia.

imageChwalu muriau Jerico oedd y gan 'roedd Parti Merched Blynyddoedd 7 - 9 yn ei ganu yn eu cystadleuaeth hwy. Da iawn chi ferched

imageOwen Watkin Jones - llefaru Blwyddyn 2 ac Iau Y Sioe - Perfformiad gwych.

imageCôr Blwyddyn 6 ac iau. Bu'r Côr yn canu ar Lwyfan yr Eisteddfod. Datganiad graenus a safonol meddai'r Beirniaid.

imageParti Dawnsio Gwerin Blwyddyn 6 ac Iau. Da iawn chi.

imageBu Glain yn brysur coginio pizza yng ngystadleuaeth cogurdd. Pizza blasus iawn Glain.

Gwobrau Clef

  • 060618-newyddion-h-1
  • 060618-newyddion-h-2
  • 060618-newyddion-h-3
  • 060618-newyddion-h-4
  • 060618-newyddion-h-5
  • 060618-newyddion-h-6
  • 060618-newyddion-h-7
  • 060618-newyddion-h-8
  • 060618-newyddion-h-9