Llywodraethwyr

Pwy di pwy


Mae Ysgol Bro Idris yn ffodus iawn i gael Corff Llywodraethol ymrwymedig a gweithgar.

Aelodaeth o'r Corff Llywodraethol

Jano Owen Pennaeth Strategol
Sedd Wag Cynrychiolydd Cymunedol
Sedd Wag Cynrychiolydd Rhieni
Karen Goswell Cynrychiolydd Cymunedol
Prideaux Hattle Cynrychiolydd Rhieni. Llywodraethwr Dynodedig Amddiffyn Plant.
Peredur Jenkins Cynghorydd. Is-gadeirydd.
Helen W. Jones Cynrychiolydd Cymunedol. Cadeirydd.
Olwen Jones Cynrychiolydd Awdurdod Addysg Lleol. Llywodraethwr Dynodedig ADY.
Rachel Jones Cynrychiolydd Rhieni
Robert Richard Jones Cynrychiolydd Rhieni
Sarah Jones Cynrychiolydd Awdurdod Addysg Lleol - Llywodraethwr Dynodedig Cydraddoldeb.
Gwenan Morgan Owen Cynrychiolydd Staff Ategol
Jon Pike Cynrychiolydd Rhieni
John P Roberts Cynghorydd
Debra Kojs Cynrychiolydd Cymunedol
Gwyneth Micah-Llywelyn Cynrychiolydd Rhieni
Dyfrig Siencyn Cynghorydd
Rebekka Stott Cynrychiolydd Cymunedol
Steffan Rhys Nutting Cynrychiolydd Staff Dysgu


Gellir cysylltu a’r Corff Llywodraethu trwy’r clerc, Miss Eirian R Hoyle, yn yr ysgol ar sg@broidris.gwynedd.sch.uk neu trwy ffônio: 01341 424949.

Pennaeth Gwasanaeth Addysg Gwynedd
Mr Garem Prytherch Jackson,
Pencadlys Cyngor Gwynedd,
Stryd y Jel,
Caernarfon,
LL55 1SH
01286 679467