Llywodraethwyr

Pwy di pwy


Mae Ysgol Bro Idris yn ffodus iawn i gael Corff Llywodraethol ymrwymedig a gweithgar.

Aelodaeth o'r Corff Llywodraethol

Jano Owen Pennaeth Strategol
Gareth Roberts Dirprwy Bennaeth – Cynrychiolydd Staff Dysgu
Steffan Rhys Nutting Cynrychiolydd Staff Dysgu
Gwenan Morgan Owen Cynrychiolydd Staff Ategol
Angharad Rowlands Cynrychiolydd Cymunedol – Cadeirydd
Sedd Wag Cynrychiolydd Cymunedol
Sedd Wag Cynrychiolydd Cymunedol
Debra Kojs Cynrychiolydd Cymunedol - Llywodraethwr Dynodedig Amddiffyn Plant
Parch. Tim Webb Cynrychiolydd Cymunedol
Rachel Jones Cynrychiolydd Rhieni - Llywodraethwr Dynodedig ADY
Hannah Owen Cynrychiolydd Rhieni
Pip Bailey Cynrychiolydd Rhieni
Jon Pike Cynrychiolydd Rhieni - Llywodraethwr Dynodedig Iechyd, Diogelwch ac Adeiladau – Is gadeirydd
Gwyneth Micah-Llywelyn Cynrychiolydd Rhieni
Prideaux Hattle Cynrychiolydd Rhieni
John P Roberts Cynghorydd
Dyfrig Siencyn Cynrychiolydd
Sarah Jones Cynrychiolydd Awdurdod Addysg Lleol - Llywodraethwr Dynodedig Cydraddoldeb
Sedd Wag Cynrychiolydd Awdurdod Addysg Lleol
Sedd Wag Cynghorydd/Cynrychiolydd AALl


Gellir cysylltu a’r Corff Llywodraethu trwy’r clerc, Miss Eirian R Hoyle, yn yr ysgol ar sg@broidris.ysgoliongwynedd.cymru neu trwy ffônio: 01341 424949.