Llywodraethwyr

Pwy di pwy


Mae Ysgol Bro Idris yn ffodus iawn i gael Corff Llywodraethol ymrwymedig a gweithgar.

Aelodaeth o'r Corff Llywodraethol

Jano Owen - Pennaeth Strategol
Ffion Edwards - CynrychiolyddCymunedol
Iwan Foulkes – Cynrychiolydd Cymunedol
Karen Goswell – Cynrychiolydd Cymunedol
Prideaux Hattle – Cynrychiolydd Rhieni. Llywodraethwr Dynodedig Amddiffyn Plant.
Peredur Jenkins - Cynghorydd. Is-gadeirydd.
Helen W. Jones –Cynrychiolydd Rhieni. Cadeirydd.
Olwen Jones – Cynrychiolydd Awdurdod Addysg Lleol. Llywodraethwr Dynodedig ADY.
Rachel Jones – Cynrychiolydd Rhieni
Robert Richard Jones – Cynrychiolydd Rhieni
Sarah Jones – Cynrychiolydd Rhieni. Llywodraethwr Dynodedig Cydraddoldeb.
Gwenan Morgan Owen – Cynrychiolydd Staff Ategol
Jon Pike – Cynrychiolydd Rhieni
John P Roberts - Cynghorydd
Sedd Wag – Cynrychiolydd Cymunedol
Sedd Wag – Cynrychiolydd Awdurdod Addysg Lleol
Dyfrig Siencyn – Cynghorydd
Rebekka Stott - Cynrychiolydd Cymunedol
Steffan Rhys Nutting– Cynrychiolydd Staff Dysgu

Gellir cysylltu a’r Corff Llywodraethu trwy’r clerc, Miss Eirian R Hoyle, yn yr ysgol ar sg@broidris.gwynedd.sch.uk neu trwy ffônio: 01341 424949.

Pennaeth Gwasanaeth Addysg Gwynedd
Mr Garem Prytherch Jackson,
Pencadlys Cyngor Gwynedd,
Stryd y Jel,
Caernarfon,
LL55 1SH
01286 679467