News Archive 2018-2019

You are here: News Archive > 2017-2018
20.07.18 Dinas Mawddwy Site

imageProjects, Visits and more - click here (Welsh only available)


20.07.18 Rhydymain Site

imageClwb Cybi, School Council and more - click here (Welsh only available)


13.07.18 Year 8 Clay Work

imageArt work in clay by Year 8 pupils - click here to view the photos


06.07.18 Summer Calendar 2018

imageClick here to view the calendar


05.07.18 Music Workshop

imageYsgol Bro Idris Music Workshop 2018 - click here to view the photos


06.06.18 Llwyddiannau Bro Idris - Eisteddfod yr Urdd 2018 (Welsh only available)

imageLlongyfarchiadau i Lois ar ennill y 3ydd wobr yng ngystadleuaeth unawd Blynyddoedd 7-9. Gwych. Hwiangerdd Americanaidd oedd y gân

imageCriw o fechgyn Blwyddyn 7 a fu'n Llefaru Y Ras Geir. Da iawn chi hogia.

imageChwalu muriau Jerico oedd y gan 'roedd Parti Merched Blynyddoedd 7 - 9 yn ei ganu yn eu cystadleuaeth hwy. Da iawn chi ferched

imageOwen Watkin Jones - llefaru Blwyddyn 2 ac Iau Y Sioe - Perfformiad gwych.

imageCôr Blwyddyn 6 ac iau. Bu'r Côr yn canu ar Lwyfan yr Eisteddfod. Datganiad graenus a safonol meddai'r Beirniaid.

imageParti Dawnsio Gwerin Blwyddyn 6 ac Iau. Da iawn chi.

imageBu Glain yn brysur coginio pizza yng ngystadleuaeth cogurdd. Pizza blasus iawn Glain.

Gwobrau Clef

  • 060618-newyddion-h-1
  • 060618-newyddion-h-2
  • 060618-newyddion-h-3
  • 060618-newyddion-h-4
  • 060618-newyddion-h-5
  • 060618-newyddion-h-6
  • 060618-newyddion-h-7
  • 060618-newyddion-h-8
  • ../060618-newyddion-h-9