Croeso i chi i wefan Ysgol Bro Idris

Mae'r ysgol ddilynol 3 -16 oed hon fydd wedi ei lleoli ar chwe safle'r un cyntaf o'i math yng Ngogledd Cymru. Bydd Ysgol Bro Idris yn cynnig addysg o'r radd flaenaf ar gyfer yr holl ddisgyblion o'r disgybl ieuengaf ym mlwyddyn Meithrin i'r hynaf ym Mlwyddyn 11. Drwy gydol taith addysg eich plentyn o'r cartref i'r Meithrin, o'r Meithrin drwy'r cyfnodau addysgol hyd Flwyddyn 11, byddwn yn cynnig y profiadau a gweithgareddau ysgogol, y gofal a'r gefnogaeth orau posib er mwyn sicrhau fod ein disgyblion yn cyrraedd eu llawn potensial.

image

Newyddion Diweddaraf

 

10.10.22 Cystadleuaeth Banc Bwyd

Cystadleuaeth Banc Bwyd

  • Bank Bwyd / Food Bank

mwy...

23.12.21 Cylchlythyr Ysgol Bro Idris - Nadolig 2021

Cylchlythyr Ysgol Bro Idris - Nadolig 2021

  • Cylchlythyr Nadolig 2021
mwy...
Lleoliad

Newyddlen

Newyddlen yma yn fuan...

 

mwy...

Cysylltu

Pennaeth Strategol - Jano Owen
Ysgol Bro Idris, Dolgellau, Gwynedd, LL40 1HY

Rhif Ffôn (prif safle) - 01341 424949

Ebost - swyddfa@broidris.ysgoliongwynedd.cymru

mwy...